wersja testowa serwisu

Za nami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. O czym rozmawiano?

dsc00399
fot. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

9 lipca 2020 odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa. Na posiedzeniu podsumowano dotychczasowe działania związane z Covid-19 oraz skupiono się na działaniach zapobiegawczych w sytuacji zniesionych obostrzeń dotyczących epidemii. Komisja wystosowała wniosek do Wojewody Łódzkiego w sprawie otwarcia się Podstawowej Opieki Zdrowotnej na pacjentów.

- Covid-19 nie może ograniczać bezpośredniej dostępności pacjenta do lekarza. Tele porady lekarskie nie zawsze są wystarczające w celu postawienia właściwej diagnozy. Poradnie powinny być dostępne dla pacjentów i nie może być tak żeby odsyłać pacjentów na bezpośrednie badania do Nocnej Pomocy Lekarskiej. Ośrodki zdrowia i szpital są po to żeby w każdej sytuacji pomagać pacjentom. – argumentowała Eunika Adamus Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie.

W kolejnych tematach wspólnego posiedzenia zapoznano się z bezpieczeństwem weterynaryjnym na terenie powiatu wieruszowskiego. Sytuacja jest pod stałą kontrolą służb weterynaryjnych.

W powiecie wieruszowskim nie ma żadnych zakażeń chorób zwierzęcych. Powiat jest pod tym względem bezpieczny. Stan bezpieczeństwa publicznego jest dobry. Policja prowadzi standardowe działania prewencyjno porządkowe. Duże siły kierowane są do sprawdzania osób poddanych kwarantannie. Od początku epidemii w powiecie wieruszowskim 1462 osoby zostały poddane kwarantannie. W minionym okresie nastąpił spadek zdarzeń w ruchu drogowym i działań kryminalnych o około 20%. Policja na bieżąco zwraca uwagę na zdarzenia wakacyjne oraz na przestrzeganie zaleceń związanych z epidemią koronawirusa. Bezpieczeństwo pożarowe utrzymuje się na stałym poziomie. Straż wykonuje działania według określonych procedur. W ocenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w temacie budowlanym sytuacja jest przewidywalna. Wszystkie działania i kontrole odbywają się na bieżąco. Praca odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi.

W podsumowaniu posiedzenia zwrócono uwagę na ciągłą konieczność przestrzegania zaleceń związanych z epidemią. Normy i zalecenia dotyczą wszystkich obywateli. Higiena jest podstawą zdrowego funkcjonowania. Tylko zdrowy rozsądek i dyscyplina społeczna może zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa. Częściowe zniesienie obostrzeń związanych z Covid-19 nie oznacza, że nie ma zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń.

źródło: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie