Najważniejsze wideo w ewe24

Za nami łódzki finał wojewódzki konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

_DSC1272
fot. KRUS

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyły się rozstrzygnięcia etapów wojewódzkich dwóch konkursów: IV Ogólnopolskiego Konkursu Dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy" pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki;XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy", nad którym honorowy patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie prowadził dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Tomasz Nowicki. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród swoją obecnością zaszczycili: Marcin Grzelak, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi; Dominik Hamrin, dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR; Beata Rzewuska, dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego; Katarzyna Białek-Traut, dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" w Łodzi; Beata Ozga-Flejszar, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowej Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi; Tadeusz Morawski, zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach; Rafał Bieniek reprezentujący Łódzkiego Kuratora Oświaty; Krzysztof Boruń – doradca PKO Banku Polskiego oraz komisarz Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Na finał przyjechało 3 laureatów konkursu na rymowankę i 19 laureatów konkursu plastycznego wraz z rodzicami, nauczycielami i członkami rodzin.

W Konkursie na rymowankę z terenu całego województwa łódzkiego zgłoszono ogółem 136 prac. Po dokonaniu oceny rymowanek spełniających wymogi formalne, zgodnie z regulaminowymi kryteriami stwierdzono, że laureatami zostali:
I miejsce – Aleksandra Piekielnik, zam. Żarnów
II miejsce – Natalia Major, zam. Goleńsko
III miejsce – Weronika Bieńko, zam. Kolonia Broszki

Aleksandra Piekielnik została również doceniona przez Komisję Centralną Konkursu na Rymowankę i 13 czerwca br. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbierze nagrodę jako laureatka tegorocznej edycji. Nagrody w konkursie na rymowankę ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Kuratorium Oświaty w Łodzi.

W dalszej części spotkania rozstrzygnięto XIII edycję konkursu plastycznego dla dzieci. W województwie łódzkim konkurs plastyczny był podzielony na 19 rejonów, obejmujących zasięgiem 19 Placówek Terenowych KRUS. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,
II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Głównymi celami konkursu były: promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych ze środkami chemicznymi stosowanymi w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych. W bieżącym roku, w konkursie wzięła udział rekordowa liczba 4 211 uczniów ze 185 szkół podstawowych z naszego województwa.

Komisja wojewódzka, w skład której wchodzili przedstawiciele Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi miała bardzo trudne zadanie. Wszystkie oceniane prace prezentowały wysoki poziom zarówno pod względem merytorycznym (treści, przesłania) jak również pod względem jakości wykonania, techniki i pomysłowości. Ocenie poddano po 57 prac z każdej z dwóch grup wiekowych (po 3 prace z każdego z 19 etapów regionalnych). Ostatecznie komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić w etapie wojewódzkim po 10 uczniów w każdej z dwóch kategorii wiekowych.

Laureatami w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3), zostali:
I miejsce – Nikodem Wdowiak, uczeń klasy III SP w Boryszowie
II miejsce – Nadia Bernaś, uczennica klasy I ZSP w Mierzycach filia Łaszew
III miejsce – Igor Pawlak, uczeń klasy II SP w Świnicach Warckich

Komisja ustaliła także, że w I grupie wiekowej:
IV miejsce zajęła Lena Krzemińska, uczennica klasy III SP w Konopnicy
V miejsce zajęła Liliana Cieśla, uczennica klasy II PSP w Bogumiłowicach

Wyróżnienia w I grupie wiekowej otrzymali:
• Marika Sułkowska z kl. I ZS w Walichnowach
• Marcel Kucharczyk z kl. I SP w Bieniądzicach
• Kornelia Smolarek z kl. I SP w Łęcznie
• Marcel Stańczyk z kl. I SP w Błogiem Rządowym
• Eliza Książkiewicz z kl. III SP w Nowym Dworze

Laureatami w II grupie wiekowej (klasy 4 – 8) zostali:
I miejsce – Olivier Długosz, uczeń klasy V PSP w Nowym Dworze.
II miejsce – Bartosz Karbownik, uczeń klasy V PSP w Przedborzu
III miejsce – Malwina Lewera, uczennica klasy VIII SP w Boryszowie

Komisja ustaliła także, że w II grupie wiekowej:
IV miejsce zajęła Edyta Sułtan, uczennica kl. VII SP w Zielkowicach
V miejsce zajęła Oliwia Wosińska, uczennica klasy VII SP w Lipinach

Wyróżnienia w II grupie wiekowej otrzymali:
• Magdalena Kozińska z kl. V SP w Żarnowie
• Zuzanna Karolak z kl. VI SP w Modlnej
• Adam Taraska z kl. VI ZSP w Dąbrowie nad Czarną
• Lena Langner z kl. V ZSP w Mierzycach
• Adam Szubert z kl. VI SP w Bogdance

Należy podkreślić, że uznanie centralnej komisji konkursowej za prace plastyczne zdobyło troje dzieci z województwa łódzkiego. Wyróżnienia Prezesa KRUS zdobyli: Nikodem Wdowiak, Igor Pawlak i Bartosz Karbownik. Wyróżnieni w etapie centralnym odbiorą nagrody 15 czerwca w Teatrze Lalka w Warszawie.

Po uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród, komisarz Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych, którzy w skupieniu słuchali cennych informacji na temat bezpiecznych zachowań.

Na zakończenie dzieci i opiekunowie mieli możliwość obejrzenia sprzętu i pojazdów strażackich.

Głównym organizatorem konkursu plastycznego w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorganizatorami i fundatorami nagród były Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Partnerem konkurs był PKO Bank Polski. Patronat medialny nad konkursem objęły miesięczniki „RADA" i „W Nowej Roli".

źródło: KRUS

Zobacz zdjęcia: