wersja testowa serwisu

Wyremontowano salę OSP w Jutrkowie

6586

Gmina Wieruszów wraz ze społecznością lokalną sołectwa Jutrków realizowała w 2020 r. zadanie pn. „Remont Sali OSP w Jutrkowie – miejsca integracji mieszkańców sołectwa."

Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

W projekcie przewidziano następujące działania, które zostaną wykonane w okresie VII-XI.2020 r.:

Opis wszystkich działań zaplanowanym w ramach projektu:
– przygotowanie wnętrza Sali do remontu, zabezpieczenie ścian i okien, zerwanie boazerii (wkład własny mieszkańców),
– wymiana zniszczonych i zgniłych desek, dobijanie gwoździ okien (wkład własny mieszkańców),
– betonowanie podłogi, samopoziomowania podłogi, ułożenie paneli PCV na podłodze o pow. 270 m2,
– pomalowanie ścian wewnętrznych i założenie tynku ozdobnego w miejsce usuniętej boazerii
– prace porządkowe (wkład własny mieszkańców).
– organizacja warsztatów kulinarnych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Jutrkowa z młodzieżą, dziećmi i seniorami (wkład pracy mieszkańców sołectwa)

źródło: UM Wieruszów