Wspólne działania policjantów i Straży Ochrony Kolei

265-170656
fot. KPP Wieruszów

Policjanci z wieruszowskiej komendy realizują wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei działania prewencyjne. Głównym celem działań jest zwrócenie uwagi kierowców na bezpieczeństwo w okolicach przejazdów kolejowych.

25 maja 2023 roku policjanci po raz kolejny przeprowadzili wspólne działania profilaktyczne z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei. Akcje te mają na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych podczas przekraczania przejazdów kolejowych oraz przypomnienie przepisów dotyczących zasad poruszania się w takich miejscach.​

DLATEGO WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:

  • Kierujący pojazdem jest obowiązany:
  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.


Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.


Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych!

Źródło: KPP Wieruszów