wersja testowa serwisu

Wieruszów: Prace przy budowie pasywnego budynku idą pełną parą

1_5_pasywny
fot. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

Prace przy budowie pasywnego budynku przy ZSP w Wieruszowie trwają nieprzerwanie. Od początku bieżącego miesiąca wykonano ściany nośne parteru, zamontowano płyty stropowe, ułożono zbrojenie schodów oraz stropu nad parterem.

W drugiej połowie kwietnia będzie wykonane betonowanie schodów i stropu nad parterem oraz murowanie ścian nośnych piętra.

Projekt pod nazwą „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie" współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś.PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA, PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA.

źródło: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie