wersja testowa serwisu

W Zespole Szkół w Dąbrowicach powstała pracownia geograficzna. Wszystko dzięki inicjatywie Wójt Doroty Dąbrowskiej

Untitled

Dzięki inicjatywie Pani Wójt Doroty Dąbrowskiej został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dzięki czemu Zespół Szkół w Dąbrowicach w roku szkolnym 2020/2021 został laureatem konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie".

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielonej na dofinansowanie zadania "Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Dąbrowicach" w szkole została utworzona nowa pracownia geograficzna.

Źródła i forma dofinansowania:

  • Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi – 40 000,00 zł
  • Udział własny Wnioskodawcy – 5000,00 zł
  • Koszt całkowity zadania 45 000,00 zł

Realizacja projektu polegała na modernizacji i wyposażeniu pracowni. Pracownia otrzymała nową podłogę, nowe meble, dygestorium, nowoczesny sprzęt komputerowy.

Do pracowni zakupiono pomoce dydaktyczne: mapy, zestawy doświadczalne z zakresu chemii i fizyki, szkło labolatoryjne wraz z osprzętem, kompasy, elektromagnesy, odczynniki, odzież ochronną, okulary ochronne, rękawiczki bezpudrowe.

Na parapetach okiennych pojawiły się nowe rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze. We własnym zakresie wymieniliśmy, panele podłogowe oraz pomalowaliśmy ściany.

Utworzenie pracowni oraz realizacja zaplanowanych działań ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, twórczego myślenia, rozsądnego gospodarowania zasobami przyrody.

źródło: UG Dąbrowice

Zobacz zdjęcia: