W "Staszicu" rozmawiano o służbie w policji

265-178228
fot. KPP w Wieruszowie

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie spotkał się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica. Funkcjonariusz udzielał fachowych porad dla tych, którzy zainteresowani są w przyszłości założeniem munduru policyjnego.

25 września 2023 roku policjant z wieruszowskiej komendy spotkał się z uczniami piątych klas w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Funkcjonariusz udzielał uczniom fachowych porad. Mundurowy przekazywał zainteresowanym informacje, na temat tego jak obecnie wygląda procedura przyjęcia do pracy i służby w Policji. Odpowiadał na pytania dotyczące warunków pracy i rekrutacji. 

Policjant udzielał informacji dla kandydatów do służby. Rozmawiał on z młodzieżą, o tym, że policjanci nie pracują lecz pełnią służbę dbając o bezpieczeństwo mieszkańców niejednokrotnie z narażeniem swojego zdrowia i życia. Uczniowie dowiedzieli się nie tylko o przywilejach mundurowych, ale również o trudach pełnionej przez nich służby. Podkreślono, że to służba, która wymaga poświęceń ale dająca ona ogromną satysfakcję, niosąc pomoc potrzebującym.

- Przypominamy, że o przyjęcie do Policji może ubiegać się osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca nieposzlakowaną opinię, niekarana i korzystająca z pełni praw publicznych oraz posiadająca co najmniej średnie wykształcenie. Rekrutacja do służby odbywa się w sposób ciągły, zatem dokumenty można składać w dowolnym terminie - mówi asp. Piotr Siemicki.