wersja testowa serwisu

Uniejów: Ruszyła procedura przetargowa na przebudowę ul. Dąbskiej

57
fot. UM Uniejów

Na odcinku ul. Dąbskiej zaplanowane są roboty budowlano – montażowe w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie".

To, czym obecnie odznacza się ulica Dąbska, to spękana nawierzchnia, liczne ubytki oraz nierówności, które uczestnikom ruchu w sposób szczególny wdają się we znaki w deszczowe dni. Rozpoczęta właśnie procedura daje możliwość rozwiązania tego problemu.

Prace dotyczyć mają 200-metrowego odcinka wspomnianej ulicy wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Rynek, Awaryjną, Bp. Owczarka oraz Orzechową. Wiele zmian nastąpi również na poszczególnych skrzyżowaniach.

Gruntowny remont czeka skrzyżowanie ul. Dąbskiej z ul. Bp. Owczarka / Orzechową. W miejscu tym wydzielone zostaną pasy ruchu o szerokości 3,50 m. W ramach zagospodarowania terenu na jezdni powstanie wyspa wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeździe do miejscowości. Po lewej stronie ulicy zaplanowana jest budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej, a po prawej stronie przebudowa chodnika. Nawierzchnię jezdni na tym odcinku oraz skrzyżowaniu wykonana zostanie z SMA.

Skrzyżowanie ul. Dąbskiej z drogą powiatową na odcinku ul. Bp. Owczarka, Orzechowej wyposażone ma być w dwa przejścia dla pieszych wraz z doświetlaniem. Jedno z nich oznakowane zostanie jako przejście dla pieszych aktywne, a więc zawierać będzie znaki na tle folii fluorescencyjnej, punktowe elementy odblaskowe. Drugie przejście, z wyspą dzielącą, tzw. azylem, zaopatrzone będzie w oznakowanie aktywne (znaki zostaną umieszczone na tle fluorescencyjnym i z elementami świetlnymi).

Przebudowę jezdni przejdzie odcinek od ul. Bp. Owczarka / Orzechowej do ul. Rynek. Tutaj powstać ma droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu szerokości 2,25 m) oraz nowy chodnik o szerokości 2,0 m. Nawierzchnia chodników i jezdni zostanie wykonana z kamiennych płyt granitowych ciętych. Wzdłuż chodnika zamontowane będą słupki blokujące, które uniemożliwią pojazdom wjazd na ciągi piesze. Nie zabraknie też kolejnych dwóch przejść dla pieszych. Również na nich zamontowane zostanie doświetlenie i oznakowanie aktywne.

Nowe przejście dla pieszych wyznaczone zostanie w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 111352E ul. Awaryjna. Przejście to zaplanowano jako wyniesione przejście dla pieszych, które również zostanie doświetlone oraz wykonane będzie jako oznakowanie aktywne. Na tym odcinku ulicy Dąbskiej zdemontowane zostaną istniejące słupy energetyczne betonowe oraz przebudowana zostanie obecna sieć elektroenergetyczna.

Wzdłuż ulicy Dąbskiej od wysokości przejścia dla pieszych przy ul. Awaryjnej przez skrzyżowanie ul. Dąbskiej z ul. Bp. Owczarka wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

W obrębie skrzyżowania ul. Dąbskiej z ul. Rynek zaplanowano przełożenie kostki istniejących chodników (ulicy Rynek i ulicy Targowej), w celu wykonania regulacji wysokościowej do nowobudowanych chodników w ulicy Dąbskiej. Nawierzchnia jezdni skrzyżowania tymczasowo wykonana zostanie z kamiennych płyt granitowych.

Na całym terenie objętym inwestycją znajdować się będą elementy małej architektury, takie jak ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, donice z drzewami.

Firmy zainteresowane złożeniem ofert mają czas do 02 sierpnia 2021 r.

Przypominamy, że przeprowadzenie inwestycji możliwe jest dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach którego gmina Uniejów otrzymała prawie 1,2 mln zł. Pozostała część wydatków pokryta zostanie ze środków własnych gminy.

źródło: UM Uniejów