Uczniowie SP w Pieczyskach zyskają nową pracownię

74fceac2-0251-434e-a7b8-285eef0ecde3
fot. Szkoła Podstawowa w Pieczyskach

W Szkole Podstawowej w Pieczyskach zostanie utworzona nowa pracownia do języków obcych w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie pracowni języków obcych w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pieczyskach".

Projekt napisany i złożony przez dyrektora szkoły spełnił wszystkie wymogi formalne i został pozytywnie rozpatrzony przez Fundację Orlen. Szkole zostały przyznane środki finansowe, w formie dotacji w wysokości 32 tysięcy złotych na utworzenie nowej pracowni językowej. 

W ramach projektu zostanie zakupione kompleksowe wyposażenie pracowni, w skład którego wchodzić będzie sprzęt komputerowy i multimedialny oraz ergonomiczne meble. Na ścianach pojawią się tematyczne tapety edukacyjne, które nadają sali świeżości i nowoczesności. 

Zadanie realizowane będzie w okresie od kwietnia 2023 r. do września 2023 r. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach pokazowych z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia pracowni, a nauczyciele odbędą szkolenie w zakresie obsługi pracowni. 

Celem projektu jest polepszenie warunków do nauki języków obcych, umożliwienie uczniom z mniejszych miejscowości zdobywania umiejętności językowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz osiąganie jak najlepszej biegłości w zakresie języków obcych.

źródło: Szkoła Podstawowa w Pieczyskach