wersja testowa serwisu

Sztafeta Pokoju. Upamiętnienie 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

qDSC_0158_p
Info i foto: GOSIT, Green Service

W dniu 30 sierpnia 2020r. o godz. 9.30 nastąpił start Sztafety Pokoju, której organizatorami byli: Gmina Wieruszów, Gmina Bolesławiec, Gmina Byczyna, Gmina Łęka Opatowska, Gmina Doruchów, Towarzystwo Historyczno- Kulturalne Arsonium, Spółdzielnia Socjalna Green Service oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie. Sztafeta przebiegała na trasie: Byczyna- Bolesławiec- Łęka Opatowska- Wieruszów- Torzeniec, a łączny dystans wyniósł ok. 62 km, który podzielony był na pięć etapów.

Miejscem rozpoczęcia Sztafety Pokoju był Cmentarz komunalny w Byczynie. Meta rajdu usytuowana była w miejscowości Torzeniec, przy Pomniku ku czci mieszkańców zamordowanych podczas II Wojny Światowej w Torzeńcu, do której uczestnicy dotarli ok. godz. 16.00.

Sztafeta Pokoju organizowana była celem upamiętnienia 81. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz uczczenia lokalnych miejsc pamięci, które były szczególnie ważne dla lokalnej i narodowej tożsamości. Lokalne miejsca pamięci uczczone zostały minutą ciszy, a także zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Ponadto w celu szerzenia wiedzy na temat lokalnych miejsc pamięci, przypomniana została ich historia oraz ukazane zostały wartości, które są znaczące dla mieszkańców i całej społeczności upamiętnionych miejsc.

W Sztafecie wzięli udział uczestnicy powyżej 16 roku życia. Podczas rajdu do uczestników dołączały kolejne osoby, które chciały uczcić ofiary września 1939r. W związku z organizacją rajdu o charakterze sztafety, uczestnicy mogli się zmieniać po pokonaniu odpowiedniego dla siebie dystansu. Mimo to, wielu uczestników jechało dalej, aniżeli początkowo zakładali, co świadczyć może o ich ogromnej determinacji.

Każdy uczestnik Sztafety Pokoju otrzymał pamiątkowy medal oraz odblaskową kamizelkę techniczną, w której pokonywana była trasa. Uczestnicy rajdu, pomimo opadu deszczu, podmuchów wiatru i długiego dystansu, starali się jak najdłużej brać udział w tym wydarzeniu.

W imieniu organizatorów i uczestników serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane serce i życzliwość, bezinteresownie poświęcony czas przy organizacji i podczas trwania Sztafety. Pragniemy, aby Sztafeta Pokoju na stałe wpisała się w program rocznicowych obchodów wybuchu II Wojny Światowej, a jednocześnie weszła do kalendarium wydarzeń sportowo- kulturalnych, popularyzujących jazdę na rowerze.

Serdecznie dziękujemy obsłudze medyczno-technicznej Sztafety Pokoju, harcerzom pełniącym warty, mediom lokalnym oraz regionalnym za patronat, samorządom, organizacjom, instytucjom, bez wsparcia których organizacja Sztafety byłaby niemożliwa:

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie,
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie,
Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie,
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku,
Posterunek Policji w Byczynie,
Posterunek Policji w Łęce Opatowskiej,
Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Biadaszkach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Torzeńcu,
Rada Sołecka z Doruchowa Pierwszego,
Paweł Grzesiak Prezes Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego Arsonium,
Firma Usługi Szkoleniowo Medyczne – Piotr Drezner,
Cafe Club Polonia- Piotr Kukotko.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM I KIBICOM ZA WSPÓLNE UCZCZENIE PAMIĘCI TRAGICZNYCH WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ.

Źródło: Urząd Miejski w Wieruszowie (Info i foto: GOSIT, Green Service)