wersja testowa serwisu

Szkoła Podstawowa w Pieczyskach: Rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Kartka wielkanocna"

kartkawielk

26 marca został rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Kartka wielkanocna", który był skierowany dla grupy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach. 

Celem konkursu było przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych, inspirowanie do pracy twórczej oraz rozwijanie technik plastycznych, a także pobudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci. Komisja konkursowa brała pod uwagę: pomysłowość, samodzielność wykonanej pracy oraz estetykę.

Laureatami pracy zostali:

I miejsce- Samanta Terpis — oddział 6‑latków

II miejsce – Krzysztof Zimoch – oddział 4–5 – latków

III miejsce – Dominik Wyder- oddział 2,5- 3 – latków

- Dorota Różycka – oddział 4–5 – latków

- Sandra Nawrocka – oddział 4–5 latków.

Źródło: SP w Pieczyskach