Stołówka w Zespole Szkół w Starym Ochędzynie w nowej odsłonie

phoca_thumb_l_stolowka_ochedzyn-9
fot. Gmina Sokolniki

Gmina Sokolniki otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 80.000,00 zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Starym Ochędzynie.

Dofinansowania udzielono w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wsparcie finansowe pozwoliło podnieść standard stołówki szkolnej, która od wielu lat nie była remontowana.

Remont obejmował: remont ścian, instalacji elektrycznej i wodnej, wymianę grzejników i drzwi oraz położenie glazury w stołówce i kuchni. Ponadto w ramach zadania zakupiono nowoczesny sprzętu kuchenny i meble.

Otrzymane środki finansowe wpłynęły na podniesienie standardu stołówki szkolnej, usprawnienie pracy w kuchni oraz zapewniły uczniom wyższy komfort ich spożywania.

Zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, gmina Sokolniki zobowiązana jest wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20%.

Źródło: Gmina Sokolniki