Starosta Daniel Kowalik podsumował miniony rok. Co udało się zrealizować?

199651814_122055156710018_929274128996979274_n
fot. Starostwo Powiatowe w Kutnie

Zachęcamy do lektury wywiadu ze Starostą Kutnowskim Danielem Kowalikiem. Włodarza naszego powiatu poprosiliśmy m.in. o podsumowanie minionych dwunastu miesięcy oraz przedstawienie planów na 2022 rok.

Jaki to był rok dla Powiatu Kutnowskiego?

Miniony rok był pełen wydarzeń związanych z mieszkańcami Powiatu Kutnowskiego. Wielu z Państwa wzięło udział w konkursach organizowanych przez Referat Promocji Starostwa Powiatowego w Kutnie. Wsparliśmy także lokalne służby i aktywnie pracowaliśmy nad rozwojem powiatu.

Wydział Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w zakupił ciągnik rolniczy do robót drogowych wraz z głowicą do koszenia przydrożnych traw i krzaków. Środki na ten cel pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość tej inwestycji wyniosła: 138 900,00 zł.

Z okazji Mikołajek wraz z członkiem Zarządu Powiatu Kutnowskiego - Tomaszem Walczewskim i policjantami z KPP w Kutnie – podkom. Edytą Machnik i asp. szt. Jackiem Czerniawskim osobiście obdarowaliśmy bezpiecznymi prezentami podopiecznych 
z SOSW nr 1 i Niezabudki.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Dąbrowicach były ogromnym wydarzeniem. Można było zaobserwować, że mieszańcy powiatu byli „głodni" Święta Plonów. Pozwolę sobie przypomnieć, że w 2020 roku z powodu obostrzeń pandemicznych dożynki się nie odbyły. W 2021 roku sytuacja miała się zupełnie inaczej. Na scenie wystąpili: Andreas, Dejw, 
Mały z dużym i Extazy, koncerty wzbudziły wiele pozytywnych emocji wśród mieszkańców Powiatu Kutnowskiego. 

W połowie listopada wraz z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Przemysłowej oraz z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Domostwo w Żychlinie sprzątaliśmy las w Nadleśnictwie Kutno z siedzibą 
w Chrośnie (Leśnictwo Strzelce). Dzieci miały okazję zaczerpnąć świeżego 
powietrza i zaznać odrobiny spokoju w powiatowych lasach. Ponadto zrobiły także dobry uczynek pomagając leśnikom w oczyszczeniu runa leśnego 
z niepotrzebnych śmieci.

Dużym zainteresowaniem cieszył się integracyjny konkurs rodzinny „Dzień z tatą na rybach", gdzie uczestnicy mieli za zadanie uwiecznić na zdjęciu wspólne wędkowanie, a najlepsze zdjęcia zostały nagrodzone tematycznymi przedmiotami.

Dzięki pomocy internautów wyłoniono artystę, który otrzymał Nagrodę Specjalną w konkursie komiksowym pn. „Żołnierze Niezłomni". Był nim Kacper Strupagiel – z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie.

Istotnym zdarzeniem w życiu pracowników Powiatu Kutnowskiego było otrzymanie ponad 16 mln zł brutto na modernizacje dróg powiatowych Nr 2172E Nowe – Marynin – Zalesie – Opiesin – Kurza Jama – Grabów - Nagórki, Nr 2110E Oporów – Drzewoszki – Dobrzelin i Nr 2161E Kutno (ul. Lotnicza) – Łąkoszyn – Szewce Owsiane. Pieniądze otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

W ubiegłym roku miło mi było wspomóc nasze lokalne służby. Policjanci otrzymali nowy sprzęt w tym m.in. urządzenie wielofunkcyjne, flary ostrzegawcze oraz tubę elektroakustyczną. Ponadto nowe radiowozy. W 2021 roku kutnowska Policja otrzymała 6 nowych pojazdów. Urządzenia te zostały zakupione w ramach programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 – 2022 „Bezpieczny Powiat".

Przekazaliśmy również Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie nowy samochód operacyjny o wartości 125 tysięcy złotych. Samochód został zakupiony w głównej mierze ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, budżetu państwa oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Kutnie. Przekazaliśmy również czujnik wielogazowy, czujnik do gazu oraz ubranie ochronne do owadów błonkoskrzydłych. 

Te przedmioty zostały zakupione w ramach programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu kutnowskiego na lata 2018 – 2022 „Bezpieczny Powiat". 

Cały czas trwa pandemia. Jak Powiat sobie radzi pod tym względem?

Czas pandemii to czas trudnych wyzwań, szczególnie związanych z wypracowaniem określonych procedur działania.

W momencie wystąpienia epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, głównym problemem było pozyskanie środków ochrony osobistej. Było to związane między innymi z brakiem dostępności produktów na rynku. To właśnie w tym trudnym czasie Starostwo Powiatowe w Kutnie oprócz dokonywania zakupów ze środków własnych wspierane było również przez różne firmy z terenu powiatu kutnowskiego. Dostarczane były wszelkiego rodzaju środki ochronne, w tym płyny do dezynfekcji, maseczki. Współpraca ta jako kluczowa jest utrzymywana cały czas na bieżąco. Powiat w tym zakresie w roku 2021 dostał bardzo duże wsparcie od Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego.

Niezwykle ważna okazała się współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży pożarnej w Kutnie oraz Wojskami Obrony Terytorialnej w zakresie organizacji obsługi szczepień, transportu wszelkiego rodzaju produktów, w tym środków ochrony osobistej. Współpraca ta była gwarancją sprawnego prowadzenia wszelkich działań.

W roku 2021 Starostwo Powiatowe w Kutnie wielokrotnie przekazywało zgromadzone w magazynie Referatu Bezpieczeństwa i Zrządzania Kryzysowego środki ochrony osobistej w tym maseczki medyczne, rękawiczki, płyny do dezynfekcji powiatowym jednostkom organizacyjnym, między innymi szkołom, placówkom Opiekuńczo-Wychowawczym, Domom Pomocy Społecznej placówkom POZ z terenu powiatu kutnowskiego zgodnie z wytycznymi Wojewody Łódzkiego.

Cały ten czas współpracujemy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie w zakresie uzyskiwania informacji o zagrożeniach epidemiologicznych społeczeństwa powiatu kutnowskiego. Informacje te przekazywane są do przełożonych szczebla wojewódzkiego. W ramach działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kutnowskiego wspieraliśmy działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zakupami urządzeń wielofunkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych.

Na terenie powiatu kutnowskiego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie przy ul. Oporowskiej 7 utworzony został Punkt Szczepień Masowych. Punkt prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Kutnie we współpracy z podmiotem leczniczym został kompleksowo i całkowicie wyposażony w niezbędne elementy takie jak sprzęt elektroniczny i kwatermistrzowski wraz z zapewnieniem obsługi technicznej. Organizacja i praca Masowego Punktu Szczepień odbyła się przy dużym udziale i zaangażowaniu żołnierzy z WOT-u. Celem utworzenia punktu stało się wykonywanie jak największej dziennej ilości szczepień służących przeciwdziałaniu COVID-19 w możliwie najbardziej bezpiecznych warunkach.

W Województwie łódzkim w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień w trasę ruszyły cztery szczepieniobusy. Harmonogram trasy dotyczący powiatu kutnowskiego zamieszcza się na stronie internetowej. Celem tego działania jest zaszczepienie jak największej liczby mieszkańców, a także edukacja i promocja w tym zakresie.

W związku z realizacją działań promocyjnych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 przesyłano cyklicznie do Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi raporty podsumowujące działania podejmowane przez gminy oraz miasta znajdujące się na terenie powiatu kutnowskiego. Działanie te polegały w szczególności na nawiązywaniu bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami w wieku 60+, czyli osobami najbardziej narażonymi na negatywne skutki COVID-19.

Na stronie internetowej zamieszczane są komunikaty Starosty Kutnowskiego Kierowane do mieszkańców powiatu dotyczące tematyki pandemii.

Jakie inwestycje udało się zrealizować w 2021 roku? Jaki był koszt tych zadań i ile wynosił wkład własny państwa samorządu?

Inwestycje zrealizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Kutnie:

Remont drogi powiatowej Nr 2142E Kutno (ul. M. Skłodowskiej - Curie) Łanięta - Kąty na odcinku od km 16+510 do km 18+610
Koszt całkowity – 6 069 496,24 zł
Dofinansowanie – 2 898 979,00 zł
Wkład własny – 3 170 517,24 zł

Remont dróg powiatowych nr2145E Łanięta - Imielno - Ostrowy - Dąbrowice - Mariopol na odcinku od km 16+971 do km 19+079 oraz nr 2142E Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku km 16+510 do km 18+610
Koszt całkowity – 1 292 831,49 zł
Dofinansowanie z RFRD – 719 998,00 zł
Dotacja celowa z gminy Łanięta – 129 477,49 zł
Dotacja celowa z gminy Dąbrowice – 192 618,47 zł
Wkład własny – 250 737,53 zł

Zakup ciągnika z osprzętem
Koszt całkowity – 139 182,90 zł
Dofinansowanie RFIL– 138 900,00 zł
Wkład własny – 282,90 zł

Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie
Koszt całkowity – 716 200,24 zł
Dofinansowanie RFIL– 398 957,00 zł
Wkład własny – 317 243,24 zł

Termomodernizacja MOS w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzelińska 6
Koszt całkowity – 2 670 426,84 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW– 1 611 533,00 zł
Wkład własny – 1 058 893,84 zł

Czy w planach na 2021 rok były takie działania /inwestycje, których z jakichś względów nie udało się zrealizować?

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa powiatowego w Kutnie realizuje zadania inwestycyjne roczne oraz wieloletnie.

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji ujęte w wieloletnim planie finansowym:

  • Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasińskiego w Żychlinie
  • Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie
  • Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala samorządowego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem
  • Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6
  • Prace remontowo – adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 2136E Raciborów – Strzelce – gr. gm. Oporów na odcinku od km 1+720 do km 2+585" zostało rozpoczęte w roku 2021, jednak ze względu na panujące warunki atmosferyczne jego zakończenie zostało wydłużone do I kwartału 2022r.

O dofinansowania na jakie cele będziecie się Państwo starać w pierwszej kolejności w 2022 roku?

Dofinansowania, czy to wojewódzkie, rządowe czy unijne to zawsze korzyść dla mieszkańców powiatu kutnowskiego. Staramy się korzystać z szerokiego rodzaju funduszy, aby w jak najefektywniejszy sposób przekształcać powiat w miejsce jakiego oczekują od nas mieszkańcy.

Z pewnością będziemy pozyskiwać dotację na drogi powiatowe. Trasa z miejscowości Nowe do miejscowości Nagórki, z Oporowa do Dobrzelina czy z Kutna do miejscowości Szewce Owsiane to pierwsze inwestycje na jakie udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Śledzimy na bieżąco rządowe programy i na pewno gdy tylko pojawi się taka możliwość będziemy starać się pozyskać kolejne środki na remont ważnych szlaków komunikacyjnych.

Nie można zapomnieć także o dofinansowaniach na Ochronę Zdrowia. Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz część bloku operacyjnego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym, która warta będzie ponad 7 milionów 400 tysięcy złotych to ogromna korzyść dla mieszkańców. Znane są przypadki, że niektórzy pacjenci byli przewożeni lub przekierowywani do innych szpitali na terenie województwa. Dzięki tej inwestycji to się zmieni. Szczególnie, że w tej kwocie wcześniej wspomniany oddział wraz z blokiem operacyjnym zostanie kompleksowo wyposażony.

Chciałbym jeszcze powiedzieć o edukacji. Przyglądamy się bacznie programom wsparcia na termomodernizację szkół. Unowocześnienie budynków tak aby były cieplejsze bezpieczniejsze i bardziej przyjazne uczniom to wielka korzyść dla wszystkich. Ponadto zwracamy też uwagę na możliwości związane z rozwojem merytorycznym w szkolnictwie. Programy edukacyjne to istotne wsparcie dla rozwoju młodego mieszkańca powiatu kutnowskiego. Dzięki nim uczniowie będą mogli poszerzać swoje horyzonty w dziedzinach takich jak ekologia, nauki społeczne czy nauki ścisłe.

Jakie ma Pan plany i nadzieje na 2022 rok

Przede wszystkim jako Starostwo Powiatowe planujemy zrealizować dużą inwestycję związaną z Kutnowskim Szpitalem Samorządowym. Przebudowa i rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz część bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem to istotna modernizacja, kluczowa dla ochrony zdrowia w powiecie.

Kolejny ważny aspekt poprawiający życie mieszkańców to drogi powiatowe. Każdy z nas się nimi przemieszcza do pracy, na zakupy czy do rodziny. Dlatego ważne jest, aby ciągi komunikacyjne były w jak najlepszym stanie. Po rozmowach z mieszkańcami powiatu postanowiliśmy, że drogi Nr 2172E Nowe – Marynin – Zalesie – Opiesin – Kurza Jama – Grabów - Nagórki, Nr 2110E Oporów – Drzewoszki – Dobrzelin i Nr 2161E Kutno (ul. Lotnicza) – Łąkoszyn – Szewce Owsiane będą tymi, którymi zajmiemy się w pierwszej kolejności. Na nie zostanie przekazana największa część środków, bo aż 8 milionów 200 tysięcy złotych.

 

RODO oraz Polityka cookies
Z uwagi na wymogi prawne, niniejszym przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych portali informacyjnych. Klikając w przycisk "Przejdź do portalu", wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych za pomocą plików cookies przez naszych partnerów reklamowych dla celów opisanych poniżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie wspomnianych danych, w każdej chwili możesz opuścić nasz portal. Przechodząc dalej za pomocą przycisku „Przejdź do portalu”, Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub przez naszych partnerów. Przetwarzanie to nie wymaga wyrażenia przez Ciebie zgody, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić.
Stosowanie plików cookies oraz pozostałych technologii informatycznych
Nasz portal oraz nasi partnerzy, stosujemy pliki cookies i pozostałe technologie informatyczne, które gromadzą informacje m.in. o odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych oraz podstronach, a także o lokalizacji urządzenia. Ma to przede wszystkim na celu:
• zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników w trakcie korzystania ze stron naszych portali informacyjnych,
• poprawę i stałe ulepszanie świadczonych przez nas usług, dzięki zbieraniu i wykorzystaniu tych danych w celach analitycznych i statystycznych,
• wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (remarketing).
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz dowolnie określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Każda przeglądarka posiada własne ustawienia cookies. Jeśli nie wprowadzisz zmian w ustawieniach będzie to oznaczało, iż zgadzasz się na zapisywanie informacji w plikach cookies, a następnie na przechowywane ich w pamięci Twojego urządzenia. Zarówno my, jako właściciele portalu oraz nasi partnerzy możemy uzyskiwać dostęp do tych informacji. 
Wykorzystanie informacji
Aby dopasować wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, wykorzystujemy właśnie zebrane i zapisane informacje w plikach cookies. Administratorem Twoich danych jest Local Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego oraz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań. 
Wykorzystywanie Twoich informacji przez naszych partnerów
Mając na uwadze współpracę z dostawcami reklamowymi informujemy, iż działania w celach marketingowych mogą podejmować nasi partnerzy, korzystający z powierzchni reklamowych w naszych portalach. Do naszych partnerów zaliczamy Google Adsense, a także agencje reklamowe, agencje interaktywne, domy mediowe oraz innych dostawców reklam, w tym Taboola. Podobnie, jak i my, nasi dostawcy reklam również gromadzą i wykorzystują informacje zgromadzone w plikach cookies. Dzięki takim danym, w naszych portalach zobaczysz reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.
Celem przetwarzania Twoich danych zawartych w plikach cookies przez naszych partnerów jest:
• przechowywanie Twoich informacji na urządzeniu z którego przeglądasz nasz portal i dostęp do nich
• wybór reklam do wyświetlenia w tym reklam spersonalizowanych,
• dopasowanie treści spersonalizowanych
• pomiar efektywności reklam,
• dostarczanie jak najbardziej efektywnych reklam, zgodnych z Twoimi zainteresowaniami.
Abyśmy wraz z naszymi partnerami mogli podejmować powyższe działania, wymagana jest Twoja zgoda, którą wyrażasz poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź do serwisu”. Pamiętaj, że Twoja zgoda jest dobrowolna. Bez niej korzystanie z naszych portali będzie pozbawione wielu funkcji, co może wpłynąć na jakość wyświetlanych informacji.
Twoje prawa
Pamiętaj, że udzieloną zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać, korzystając a naszego formularza kontaktowego, jednak pamiętaj, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Za pomocą wspomnianego formularza kontaktowego możesz także wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu naszych partnerów. Zgodnie z obowiązującym prawem, możesz zgłosić nam, jako podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane żądanie dostępu do tych danych, zmiany ich, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania. Zapraszamy Cię także do odwiedzenia naszej Polityki prywatności.