Spotkanie nauczycieli oraz SU z przedstawicielami Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Wieruszowie

ewe306Upload
fot. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

Dnia 28 maja 2024 roku przedstawiciele Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Wieruszowie – Pani psycholog Dorota Okoń oraz Pan pedagog Michał Gasztych spotkali się nauczycielami ZSP w Wieruszowie wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. 

Celem spotkania było omówienie planu przeprowadzenia badania poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz wypracowanie strategii na podstawie uzyskanych wyników. Przedstawiciele Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przedstawili obecny stan poczucia bezpieczeństwa w szkole, bazując na wcześniejszych obserwacjach i rozmowach z nauczycielami oraz uczniami. Omówiono potencjalne działania naprawcze i profilaktyczne, które będą podjęte na podstawie wyników badania. Przedstawiciele Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej podsumowali kluczowe punkty spotkania, wyrazili wdzięczność za zaangażowanie wszystkich uczestników i zachęcili do dalszej współpracy. Pedagog szkolny Katarzyna Gabrysiak oraz pedagog specjalny Aleksandra Skotarska serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za aktywny udział w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszej szkole.

Źródło: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie / Starostwo Powiatowe