wersja testowa serwisu

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa coraz bliżej Skierniewic

sim5mFyZwmKjZlOE6tCTiHtf

W Radomsku odbyło się spotkanie robocze, podczas którego omawiane były szczegóły współpracy pomiędzy samorządami, działającymi w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Województwa Łódzkiego.

Podczas spotkania omówiono m.in. zagadnienia związane ze strukturą kapitału zakładowego SIM, koszty utworzenia i źródła finansowania, liczby planowanych lokali, szacowane nakłady inwestycyjne, a także ogólne założenia biznesowe i wstępny harmonogram przyszłych działań.

W spotkaniu obok reprezentantów skierniewickiego ratusza, udział wzięli przedstawiciele 9 gmin założycielskich spółki SIM, Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra. Wicewojewodę poprosiliśmy o krótkie podsumowanie spotkania. Zapraszamy do odsłuchania.

Dodajmy do Skierniewic już niebawem trafią 3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Jest to kwota, która zostanie wykorzystana jako wkład własny miasta do spółki SIM.

Przypomnijmy, SIM to projekt który zakłada wybudowanie w Łódzkiem tysiąca mieszkań. Ponad 100 z nich powstanie w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego. SIM zakłada budowę mieszkań po atrakcyjnych cenach, na warunkach, które mogą okazać się szczególnie korzystne dla samorządu. Program ma odwracać logikę funkcjonowania mieszkalnictwa w Polsce, stawiając nacisk na budowanie w miastach powiatowych. Co ważne, rozwiązanie ma dawać szansę osobom posiadającym trudności kredytowe.

źródło: UM Skierniewice