wersja testowa serwisu

Pracodawca przyjazny 9ŁBOT. Rusza konkurs dla pracodawców żołnierzy OT

grafika_konkurs

Rusza druga edycja projektu skierowanego dla pracodawców w województwie łódzkim, zatrudniających żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie tych pracodawców, którzy rozumieją i stwarzają swoim pracownikom – żołnierzom warunki pracy umożliwiające służbę w wojsku.

Żołnierze obrony terytorialnej łączą pełnienie służby wojskowej z życiem rodzinnym i zawodowym. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wyrozumiałość ze strony pracodawcy, który rozumie specyfikę służby w wojsku i popiera pracownika w podjęciu decyzji o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Projekt „Pracodawca przyjazny WOT" ma na celu wyłonienie i wyróżnienie tych pracodawców, którzy swoją postawą poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym. Projekt stawia na postawy pracodawców, którzy rozumieją korzyści, ale i prawa oraz obowiązki jakie wynikają z tytułu zatrudniania pracowników pełniących terytorialną służbę wojskową. Buduje przekonanie, że zatrudniając żołnierzy OT, pracodawcy osiągają podwójne korzyści: mają dobrze wyszkolonych pracowników oraz aktywnie włączają się w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju.

Ruszają zgłoszenia do konkursu dla pracodawców.
Istotnym elementem konkursu „Pracodawca przyjazny WOT" jest wyłonienie pracodawców na szczeblu wojewódzkim w ramach czterech kategorii konkursowych:
- mikro przedsiębiorstwa – do 10 zatrudnionych osób;
- małe przedsiębiorstwa – zatrudniające poniżej 50 osób;
- średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 50 osób;
- podmioty publiczne (z wyłączeniem przedsiębiorstw).

Konkurs prowadzony jest w 15 województwach.  Spośród laureatów szczebla wojewódzkiego wyłonionych zostanie 4 zwycięzców konkursu „Pracodawca przyjazny WOT" na szczeblu centralnym, prowadzonym w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zgłoszenia do konkursu w terminie do 30 czerwca br. do 9ŁBOT drogą mailową mogą składać zarówno żołnierze jak i pracodawcy. Informacje na temat konkursu, regulamin oraz wnioski do zgłaszania kandydatów, dostępne są na stronie:
https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/.

Pod wskazanym linkiem zamieszczone są formularze z podziałem na poszczególne województwa do wypełnienia przez Zgłaszających.