wersja testowa serwisu

Polski Ład: Powiat piotrkowski złożył wnioski na blisko 53 miliony. Co w planach samorządu?

road-construction-192894_1920
Pixabay

Samorząd powiatu piotrkowskiego złożył trzy wnioski do rządowego programu Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycje, o których dofinansowanie stara się powiat, dotyczą zadań drogowych.

Wśród zadań na których dofinansowanie wnioskuje samorząd powiatu są trzy zadania stricte drogowe, a łączny koszt planowanych inwestycji w ramach Polskiego Ładu to 52 milionów 800 tysięcy złotych.Jakie projekty zostały ujęte we wnioskach?

Najbardziej kosztownym jest przebudowa drogi powiatowej Bogdanów - Woźniki, której koszt szacowany jest na 38 milionów złotych. W ramach projektu nową jakość ma zyskać odcinek o długości 8,3 km. Droga zostanie całkowicie zmodernizowana, jezdnia poszerzona do 6 metrów i wybudowane chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 metrów. Droga stanowi połączenie drogi wojewódzkiej Nr 484 z drogą krajową Nr 74 i drogą wojewódzką Nr 473.

Za 9 milionów 900 tys złotych ma zostać przeprowadzona rozbudowanaobiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej w m. Gorzkowice ul. Przedborska. Droga zostanie odnowiona na blisko 1,3 km odcinku i przebudowane zostaną skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną. Powstaną chodniki wykonane w części z masy bitumicznej i z kostki betonowej. Wyremontowane zostaną także mosty na rzece Prudce.

Trzecim, najmniej kosztownym zadaniem jest rozbudowa drogi powiatowej w Sulejowie ul. Jagiełły i ul. Klasztorna - szacowany koszt 4 900 000,00 złotych. Prace zostaną wykonane na kilometrowym odcinku drogi, której nawierzchnia i podbudowa zostaną wymienione. Dodatkowo powstanie ciąg pieszo-rowerowy dla mieszkańców i turystów, którym będzie można bezpiecznie dostać się do atrakcji turystycznej jaką jest Opactwo Cystersów.