wersja testowa serwisu

Policjanci apelują: Dbajmy o bezpieczeństwo podczas prac polowych!

Policjanci apelują: Dbajmy o bezpieczeństwo podczas prac polowych!

Praca w rolnictwie jest ciężka i często niebezpieczna. Nierzadko dorosłym w polu pomagają dzieci. One także są narażone na niebezpieczeństwo wypadków. Przez stosowanie kilku prostych zasad, uchronimy siebie i innych od tragedii.

Niezwykle ważne jest dawanie dobrego przykładu. Pracując rozważnie, zgodnie z zasadami BHP, chronimy nie tylko swoje życie i zdrowie, lecz także uczymy własne dzieci prawidłowych zachowań. Najmłodsi najłatwiej uczą się przez obserwację i naśladowanie. Często zdarza się, że już przedszkolaki potrafią uruchamiać maszyny rolnicze, jednak niedopuszczalne jest, by je obsługiwały. Dziecięcy brak wyobraźni i doświadczenia może doprowadzić do poważnych wypadków.


Jak uniknąć zagrożeń?
nie zezwalaj dzieciom na wykonywanie najbardziej niebezpiecznych prac polowych ;
nie trać nadzoru nad pracującymi dziećmi ;
nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka ;
na podwórku wydziel miejsce, w którym dzieci mogą się bawić. Miejsce to powinno być odgrodzone od części roboczej, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze ;
nie pozwalaj dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej ;
nie proś dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary ;
każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się, czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają nieproszone osoby, np. bawiące się dzieci ;
nie pozwalaj osobom starszym i dzieciom pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, na stogach przy układaniu słomy i na poddaszach ;
nie pozwalaj dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych ;
nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach ;
nie podejmuj żadnej pracy w stanie nietrzeźwości i nie pozwalaj, by inni to czynili ;
pracuj rozważnie, przestrzegaj zasad BHP, pamiętaj że pośpiech, czasem powoduje brak logicznego myślenia, co prowadzi do wypadków i często nieodwracalnych ich skutków.

Źródło: KPP Wieruszów