wersja testowa serwisu

Policja Zduńska Wola: Profilaktyczne zajęcia z młodzieżą on-line

269-129334

Z uwagi na pandemię kontakt policjantów z młodzieżą stał się ograniczony. Starają się dotrzeć do niej za pośrednictwem platformy online. Przeprowadzone zajęcia dotyczyły bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy i handlu ludźmi.

19, 22, 23, 27 kwietnia 2021 roku odbyły w ZSRCKU w Wojsławicach spotkania policjantki z uczniami tej szkoły. Podobne spotkania z uczniami klas maturalnych II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II odbyły się 28 kwietnia 2021 roku. W trakcie wirtualnych prelekcji poruszone zostały zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, w tym zjawisko cyberprzemocy. Funkcjonariuszka przekazała słuchaczom jak chronić się przed agresją w internecie, czyli tzw. ,,hejtem". Przedstawiła również zagadnienie handlu ludźmi i jak ustrzec się przed takimi zagrożeniami oraz gdzie szukać pomocy. Nie zabrakło również czasu na omówienie zagadnienia destrukcyjnego wpływu na młodego człowieka narkotyków, dopalaczy lub innych środków odurzających.

Źródło: KPP Zduńska Wola