wersja testowa serwisu

Policja apeluje: Oznacz swoją nieruchomość. To niezwykle ważne w przypadku podejmowania działań ratunkowych

policja---tasma

Wieruszowscy policjanci apelują do właścicieli i zarządców nieruchomości o umieszczenie na budynkach tabliczki z numerem porządkowym posesji. Jest to szczególnie ważne w przypadku podejmowania działań ratunkowych przez służby.

W myśl obowiązujących przepisów Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty widniejące w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Na tabliczce tej oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu a w miejscowościach bez nazwy ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Nie oznaczenie posesji może na przykład utrudnić sprawne zlokalizowanie właściwej nieruchomości przez służby ratunkowe, również w czasie pandemii koronawirusa. Obowiązek ten ma również duże znaczenie w przypadku sprawdzeń osób objętych kwarantanną i izolacją domową.

Nie dopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy, placu lub miejscowości w myśl obowiązujących przepisów – Ustawy Kodeks Wykroczeń, może skutkować grzywną dla osoby mającej obowiązek oznaczenia nieruchomości.

źródło: KPP w Wieruszowie