O służbie w niebieskim mundurze rozmawiał z uczniami w Lututowie

265-181393
fot. KPP Wieruszów

Policjant wieruszowskiej komendy spotkał się z uczniami w Szkole Podstawowej w Lututowie. Na spotkaniu funkcjonariusz omówił proces rekrutacji i wymagania dla kandydatów, którzy chcą pełnić służbę w „niebieskim mundurze". Spotkanie było także doskonałą okazją, aby porozmawiać o przestępstwach z nienawiści i o funkcjonowaniu Krajowej Mapy zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wczoraj 7 listopada 2023 roku w Szkole Podstawowej w Lututowie odbyło się spotkanie promujące zawód policjanta. Prelekcja była skierowana dla uczniów siódmej i ósmej klasy, którzy w niedalekiej przyszłości będą wybierać kierunki dalszej nauki. Funkcjonariusz omówił poszczególne etapy rekrutacji do służby w policji i wymagania jakie są stawiane kandydatom. Mundurowy na podstawie jednostki, w której pracuje przedstawił rodzaj i specyfikę pracy w poszczególnych wydziałach, a także predyspozycje jakie powinien posiadać funkcjonariusz policji. Podkreślił także, że służba to przede wszystkim chęć niesienia pomocy drugiej osobie czasem z narażeniem własnego życia i zdrowia. W trakcie spotkania z młodzieżą policjant wielokrotnie podkreślał, że przyszły kandydat nie może być karany, w związku z tym już teraz konflikt z prawem może doprowadzić do negatywnej opinii kandydata podczas procesu rekrutacji. Podczas rozmowy z młodzieżą funkcjonariusz omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz poruszył tematykę przestępstw z nienawiści. Tego rodzaju spotkania będą kontynuowane z uczniami w szkołach podstawowych i średnich.

Przypominamy wszystkim osobom zainteresowanym, że rekrutacja do służby odbywa się w sposób ciągły, zatem dokumenty można składać w dowolnym terminie.

W Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie dyżury odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 14:00 – 16:00.

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie 98-400 Wieruszów ulica Kuźnicka 23A telefon. 47 84 56 211 lub 47 84 56 201.

Źródło: KPP Wieruszów