wersja testowa serwisu

O bezpieczeństwie osób starszych. Spotkanie z seniorami z Uniwersytetu III wieku

260-129397

Zasada ograniczonego zaufania jest najważniejszą, jaką seniorzy powinni kierować się w kontaktach z osobami nieznajomymi. Na to, jak ważne jest zwiększenie czujności i ostrożności, szczególnie wobec nieznajomych, którzy telefonując lub pukając do drzwi wykorzystują życzliwość i zaufanie seniorów, a następnie pozbawiają ich wszystkich oszczędności zwracała uwagę policjantka z łaskiej komendy podczas spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku działającego przy Łaskim Domu Kultury. 

W czwartek, 29 kwietnia 2021 roku policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Łasku zorganizowała spotkanie z grupą nordic walking z Uniwersytetu III wieku, które odbyło się na patio Łaskiego Domu Kultury. Celem wizyty było uświadomienie seniorom, jakimi metodami posługują się przestępcy i jak ustrzec się przed oszustwem i kradzieżą. Na podstawie przykładów podanych przez policjantkę, seniorzy dowiedzieli się, np. jak nie stać się ofiarą oszustów działających pod różnymi legendami.

Policjantka przekazała seniorom niezbędna wiedzę, mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych oraz uświadomienie, jak nie stać się ofiarą przestępstw metodą „na wnuczka, policjanta CBŚ" czy „na administratora". Zwróciła uwagę na to, że podawanie się za krewnych, funkcjonariuszy Policji czy pracowników różnych instytucji oraz firm usługowych to najczęściej stosowana metoda przez oszustów, których ofiarami padają z reguły osoby starsze lub samotnie mieszkające. Zwróciła również uwagę na bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym, a także przypomniała o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dodatkowo podczas miłej i przyjaznej wymiany zdań, funkcjonariuszka odpowiadała na pytania związane z tematyką spotkania, jak również innymi problemami, jakie nurtują ludzi starszych a mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo. Ponadto uczestnicy spotkania chętnie dzielili się z swoimi doświadczeniami życiowymi, niejednokrotnie przykrymi dla nich, ale pozwalającymi im na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków na przyszłość. Spotkanie to przebiegło w miłej atmosferze oraz pozostawiło w świadomości seniorów wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Współdziałanie społeczeństwa z Policją w tym zakresie jest z pewnością bardzo ważne. Dlatego policjanci z łaskiej komendy bardzo chętnie uczestniczą w spotkaniach, na których przypominają mieszkańcom o zwykłych środkach bezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania policjantka rozdała wszystkim ulotki oraz odblaski.

Źródło: KPP Łask