wersja testowa serwisu

Nowy sprzęt do Izolowanych Zdarzeń Ratownictwa Medycznego dla łowickich strażaków

0e948902-7208-4d06-a22e-e312b6de6794
fot. KP PSP w Łowiczu

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska. Jedną z dziedzin, które realizują jednostki ochrony przeciwpożarowej jest ratownictwo medyczne, a także współpraca z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W ramach tych działań strażacy uczestniczą m.in. w tzw. izolowanych zdarzeniach ratownictwa medycznego. Są to zdarzenia, do których nie ma możliwości natychmiastowego zadysponowania Zespołu Ratownictwa Medycznego lub gdy przewidywany czas dotarcia ZRM-u jest znacznie dłuższy, niż czas dotarcia straży pożarnej.

W pierwszym kwartale 2021 roku Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu odnotowała 16 takich zdarzeń, tj. więcej niż w całym 2020 roku. Ten fakt odzwierciedla jak przeciążone jest Państwowe Ratownictwo Medyczne, szczególnie w walce z koronawirusem SARS CoV-2.

Zwiększona ilość tzw. izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego jest powiązana ze zwiększoną potrzebą na sprzęt do tego typu działań. Dzięki wsparciu Marcina Kosiorka, starosty powiatu łowickiego i Piotra Malczyka, wicestarosty powiatu łowickiego strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łowiczu otrzymali sprzęt, zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu, do działań z zakresu ratownictwa medycznego w postaci noszy płachtowych o udźwigu do 250 kg i krzesełka transportowego kardiologicznego. Sprzęt taki strażacy wykorzystywać będą do bezpiecznej ewakuacji lub transportu pacjenta do placówki medycznej.

Tekst: zespół prasowy KP PSP w Łowiczu
Zdjęcia: KP PSP w Łowiczu