wersja testowa serwisu

Na ulicach Parkowej i Szkolnej wdrożono częściową zmianę organizacji ruchu

samochod
Wójt Gminy Sokolniki informuje, że na ulicy Parkowej i Szkolnej w Sokolnikach została wdrożona częściowa zmiana organizacji ruchu. Powodem zmian jest częste naruszanie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ale również konieczność poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Zmiany, o których mowa powyżej obejmują:
1) całkowity zakaz parkowania pojazdów w zatoczce autobusowej w godzinach od 7:00 – 14:30;
2) zakaz parkowania i postoju pojazdów od skrzyżowania ulicy Słonecznej z Parkową do wysokości Przedszkola;
3) wprowadzenie czasowego ograniczenia postoju przed budynkiem Gimnazjum do 20 min w godzinach od 6:30 – do 16:00 (parking);
4) uzupełnienie brakującego oznakowania w zakresie schematów skrzyżowań pod znakiem „stop" na ulicy Ogrodowej i Parkowej,
5) zamontowanie barierek ochronnych przy przystanku autobusowym i wejścia do szkoły.

Prośba o stosowanie się do znaków pionowych i zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach budynku szkoły.

Źródło: Gmina Sokolniki