Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów

421931021_1094620965117218_7785119560642604102_n
fot. UM Wieruszów

Gmina Wieruszów informuje, że rozpoczęły się prace związane z wykonaniem modernizacji drogi ul. Bażanciej w Wieruszowie, powstanie droga o szerokości 4,0 m z kruszywa o długości 218,0 m.

Prace wykonywane są w ramach zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów" i w całości są sfinansowane z budżetu gminy Wieruszów. Całkowity koszt zadania wynosi 1.134.480,61 zł. W dalszym etapie w ramach realizacji robót budowlanych będą wykonywane przebudowy następujących dróg: 

– na dz. ewid. nr 482, obręb Kuźnica Skakawska w m. Dobrydział, o długości 238 m, nawierzchnia jezdni o szerokości 3,5 m z obustronnymi poboczami z tłucznia kamiennego po 0,5 m z obu stron na całej szerokości drogi; 

– na dz. ewid nr 233, obręb Kuźnica Skakawska w m. Kuźnica Skakawska, o długości 350 m, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5-4,0 m, m z obustronnymi poboczami z tłucznia kamiennego po 0,5 m z obu stron na całej szerokości drogi;

– nr 118 380E na dz. ewid. 3427/1 AM-7, obręb Miasto Wieruszów w m. Wieruszów
ul. Wschodnia, remont na długości 350,0 m – wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej szerokości jezdni wraz z wymianą krawężników; 

– nr 118 164E obręb Mieleszynek w m. Mieleszynek o długości 450,0 m – wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej szerokości jezdni wraz z wykonaniem poboczy tłuczniowych;

Wykonanie wszystkich prac przewiduje się w II kwartale 2024 roku.

Źródło: UM Wieruszów