wersja testowa serwisu

Łódzki Kurator Oświaty spotkał się z władzami gminy Sokolniki

kurator_w_Sokolnikach
Łódzki Kurator Oświaty – Pan Waldemar Flajszer uczestniczył w spotkaniu z Wójtem Gminy Sokolniki – Sylwestrem Skrzypkiem oraz Zastępcą Wójta – Bartoszem Górką, które odbyło się 7 września w budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach.

Kurator - któremu towarzyszył Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu – Pan Cezariusz Mostowski oraz Rzecznik Prasowy Kuratorium Oświaty w Łodzi - Pani Anna Skopinska, odwiedzili także dwie placówki oświatowe na terenie gminy Sokolniki – Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sokolnikach oraz Szkołę Podstawową Specjalną w Tyblach.


Podczas wizyty prowadzono rozmowy w sprawie przygotowań do roku szkolnego 2021/2022 oraz nowo powstałych oddziałów przedszkolnych w Sokolnikach i w Walichnowach. Władzom Kuratorium Oświaty przybliżono także problemy pojawiające się w naszych placówkach oświatowych oraz zaprezentowano inwestycje szkolne.

Źródło: Gmina Sokolniki