wersja testowa serwisu

Komunikat GOPS w Sokolnikach: Kiedy wydawanie żywności?

7586

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od dnia 20 maja 2020 r będzie wydawana żywność!

Informujemy, że wydawanie żywności z POPŻ w miesiącu maju 2020 r. z uwagi na trwającą epidemię odbywać się będzie sukcesywnie z podziałem na mniejsze grupy osób w danym dniu i będzie czasowo rozłożone z uwzględnieniem posiadanego przez beneficjenta nr telefonu.

Uwaga: Każdy odbiorca żywności otrzyma sms-a z GOPS w Sokolnikach z informacją o wyznaczonym dniu i godzinie odbioru swojej paczki żywnościowej.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie dat i godzin wyznaczonych w sms dla dobra i bezpieczeństwa wspólnego.

W celu zapewnienia ochrony zdrowia podczas odbioru żywności obowiązują zasady:
– zachowanie odstępu min 2 metry od drugiej osoby
– posiadanie własnego długopisu w celu potwierdzenia odbioru paczki
– odbiorcy żywności są proszeni o przybycie w maseczkach i rękawicach ochronnych
– prosimy by po odbiór żywności nie zabierać dzieci.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3, pod nr tel. (62) 78 46 190.

źródło: GOPS Sokolniki