wersja testowa serwisu

Kierowco! Zabezpiecz właściwie swój ładunek, zachowaj ostrożność na drodze

policja---napis

Wieruszowscy policjanci apelują do kierowców o właściwe zabezpieczenie przewożonego ładunku, oraz prawidłową reakcję na ewentualnie zalegające przeszkody na drogach.

Prawidłowe przewożenie ładunków to bardzo ważna czynność mająca bezpośredni wpływ bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dlatego policjanci apelują o właściwe zabezpieczenie przewożonego ładunku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:

1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.
2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:
1) nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
2) nie naruszał stateczności pojazdu;
3) nie utrudniał kierowania pojazdem;
4) nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.
3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.
4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.
5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.
6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:
1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
2) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;
3) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.
7. Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za przyczepę kłonicową na odległość nie większą niż 5 m.
8. Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m.

Policjanci apelują również o prawidłową reakcję w przypadku zauważenia zalegającej przeszkody na drodze. Do takiej niecodziennej sytuacji doszło 8 września br. na wieruszowskim odcinku drogi ekspresowej S 8 w kierunku Warszawy. Podróżujący wówczas tą trasą mieszkańcy Wieruszowa, zauważyli leżącą na jezdni drewnianą paletę. Przedmiot co prawda został uprzątnięty z jedni przed przyjazdem policyjnego radiowozu, nie mniej jednak dziękujemy za informację w tej sprawie. Rzetelna informacja w takich sytuacjach, daje możliwość szybkiego usunięcia przeszkody, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uwaga! W przypadku potrzeb zgłaszania podobnych sytuacji, należy kontaktować się z obsługą trasy S 8 pod nr tel. 881 – 749 – 333 lub 507 – 661 – 089.

źródło: KPP w Wieruszowie