III Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego za nami

III Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego za nami
fot. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

W dniu 28 maja 2024 roku odbyła się III Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego VII Kadencji. 

Radni obradowali zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, podejmując uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2024 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024‒2028, uchylenia uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego, przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego, zmiany uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W trakcie sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji: rocznego i wieloletniego programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok, z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za rok 2023 oraz ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu przedstawił informację Zarządu Powiatu o stanie powiatu.

Ważnym punktem obrad był wybór Starosty Wieruszowskiego, którym został wybrany Stefan Pietras. Wicestarostą Wieruszowskim wybrano Marka Kanickiego, a Członkami Zarządu wybrani zostali: Adam Musiała i Ryszard Starek.

Podczas sesji ustalono także wynagrodzenie dla Starosty Wieruszowskiego oraz wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie