Gmina Wieruszów: Spotkanie Sołectwa Kuźnica Skakawska

Gmina Wieruszów: Spotkanie Sołectwa Kuźnica Skakawska
fot. Gmina Wieruszów

W dniu 09.09.2022 r. miało miejsce spotkanie sołeckie w miejscowości Kuźnica Skakawska.

W ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 58 705,10 zł, założono realizację działań związanych z salą OSP, terenami rekreacyjnymi i innymi inicjatywami służącymi ogółowi mieszkańców. Podsumowano również przeznaczenie funduszu na rok 2022 oraz przedstawiono koszty zadań zrealizowanych na sali OSP, na której odbyło się spotkanie.

Źródło: Gmina Wieruszów