wersja testowa serwisu

Gmina Sokolniki przystępuje do realizacji projektów w ramach naboru „Sołectwo na plus"

pieniadze
Gmina Sokolniki otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Zarząd Województwa Łódzkiego pod koniec zeszłego roku podał do publicznej wiadomości informację o naborze, mającym na celu promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Projekty, które otrzymały dotację w ramach naboru:
1) „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej jako doposażenie placu rekreacji w Zdzierczyźnie" – wniosek złożony przez Sołtysa Sołectwa Zdzierczyzna - przyznana dotacja - 10.000,00 zł
2) „Integracja w Pichlicach" – wniosek złożony przez Sołtysa Sołectwa Pichlice - przyznana dotacja - 10.000,00 zł
3) „Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w zestawy stołków i ławek oraz parasoli turystycznych w GOKSiT filia w Starym Ochędzynie" – wniosek złożony przez Sołtysa Sołectwa Stary Ochędzyn - przyznana dotacja - 10.000,00 zł
4) „Aktywnie, zdrowo i bezpiecznie w Walichnowach – ogrodzenie międzypokoleniowej przestrzeni rekreacyjno-sportowej" – wniosek złożony przez Sołtysa Sołectwa Walichnowy - przyznana dotacja - 10.000,00 zł

źródło: UG Sokolniki