Działania „Nielat” na terenie powiatu wieruszowskiego

police-4261182_1920
fot. policja

Wieruszowscy policjanci przeprowadzili działania pod nazwą „Nielat" mających na celu zapobieganie i zwalczanie demoralizacji oraz przestępczości nieletnich. W trakcie prowadzonych działań pracownik ochrony ujął 14-latkę, która dopuściła się kradzieży kosmetyków i napojów energetycznych w jednym ze sklepów w Lututowie. Teraz nieletnia za swój czyn będzie tłumaczyła się przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Wczoraj 9 listopada 2023 roku funkcjonariusze z wieruszowskiej komendy prowadzili wzmożone działania pod nazwą „Nielat". Policjanci zwracali uwagę na uczniów, którzy w trackie trwania zajęć dydaktycznych przebywali poza terenem szkoły. Wagarowanie często wiąże się z zażywaniem przez osoby nieletnie alkoholu czy środków odurzających. Podczas takich „ucieczek" opuszczane są zajęcia w szkole, ale również prowadzi to do przestępczości wśród nieletnich. Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich wagarowanie jest przejawem demoralizacji, co wiąże się ze skierowaniem sprawy do Sądu Rodzinnego. Mundurowi w trakcie prowadzonych działań sprawdzali sklepy pod kątem sprzedaży nieletnim alkoholu czy wyrobów tytoniowych. Często sprzedawcy sprzedają alkohol nieletnim tym samym nie respektują obowiązujących przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podczas prowadzonych działań policjanci ujawnili 14-tu nieletnich zagrożonych demoralizacją o ich zachowaniu powiadomieni zostaną opiekunowie oraz dyrektorzy szkół, do których uczęszczają. Tego samego dnia przed godziną 11:00 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o nastolatcę, która dopuściła się kradzieży artykułów spożywczych i kosmetyków w jednym ze sklepów w miejscowości Lututów. Jak się okazało sprawcą tej kradzieży była 14-latka z powiatu sieradzkiego. Łupem nastolatki padły kosmetyki oraz napoje energetyzujące o łącznej wartości ponad 100 złotych. Nieletnia została ujęta przez pracownika ochrony podczas próby opuszczenia sklepu. W obecności interweniujących policjantów towar w nienaruszonym stanie trafił na półki sklepowe. 14-latka została przekazana prawnemu opiekunowi. Teraz mieszkanka powiatu sieradzkiego za swój czyn odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Źródło: KPP Wieluń