wersja testowa serwisu

Dalsze prace przy budowie pasywnego budynku. Zobacz najnowsze zdjęcia

2_wykonano_attyke_na_stropodachu-stan_surowy_otwarty_zakonczony-_20200714-124122_1
fot. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

W ostatnim okresie czasu pracami realizowanymi przy budynku pasywnym było wykonanie attyki budynku, a następnie przystąpienie do wykonywania instalacji elektrycznej wewnątrz budynku.

W ubiegłym tygodniu rozebrano podparcie stropodachu. Aktualnie kontynuowane są prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej w budynku.

Projekt pod nazwą „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie" współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś.PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA, PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA.

źródło: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

Zobacz zdjęcia: