wersja testowa serwisu

Biało-czerwona majówka w Zakładzie Karnym w Łowiczu

20210430-135517

Aby właściwie zaakcentować Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej (2maja) oraz Święto Konstytucji 3 Maja instytucje państwowe, ale także coraz liczniejsza grupa Polaków, wywieszają biało czerwoną flagę dając w ten sposób zewnętrzny wyraz pamięci o tych świętach. Pamięta się o nich także w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Drugiego maja obchodzony jest Dzień Flagi RP. Święto zostało uregulowane w ustawie z 20 lutego 2004 roku o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie RP. Polskie barwy narodowe, jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne czyli wywodzą się z dwóch herbów, Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kolory flagi towarzyszą nieodłącznie dziejom historycznym naszego narodu. Czerwień może symbolizować przelaną krew w walce w obronie ojczyzny, zaś biel to odzwierciedlenie czystości i szlachetności. W Zakładzie Karnym w Łowiczu biało czerwona flaga wyeksponowana jest na stałe. Widoczna jest m.in. dla przechodniów zza więziennego muru, gdyż jest wyeksponowana na kilkumetrowym maszcie przed budynkiem administracyjnym łowickiej jednostki penitencjarnej. Dodatkowo na okres świąt wywieszane są flagi przed wejściem do jednostki. Godne eksponowanie tego dnia symbolu narodowego jest świadectwem patriotyzmu i oddania należnego szacunku naszemu krajowi.

Konstytucja 3 Maja 1791 roku

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nowoczesny dokument, będący drugim tego typu na świecie - zaraz po konstytucji Stanów Zjednoczonych - i pierwszym w Europie, ustalał podstawy ustroju nowożytnego w ówczesnej Polsce. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy, która od tej pory dzieliła się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już dwa dni później, to jest 5 maja 1791 roku. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe i obchodzono je aż do roku 1946. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku.

Świąteczne biało czerwone akcenty w ZK w Łowiczu

Rokrocznie z okazji majowych świąt narodowych realizowane są w Zakładzie Karnym w Łowiczu różne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, patriotycznym i kulturalnym. W tym roku osadzeni pod kierunkiem wychowawców wykonali gazetki ścienne, umieszczając na nich artykuły i fotografie o tematyce patriotycznej. Dla osadzonych, chcących sprawdzić swoją wiedzę, opracowano konkurs wiedzy na temat flagi narodowej i Konstytucji 3 Maja. Dlatego tak istotne jest propagowanie wśród osadzonych właściwych postaw.

tekst i foto: por. R. Stępniewski - rzecznik prasowy ZK w Łowiczu