Gmina Bolesławiec: Gabinet stomatologiczny do wynajęcia

Bolesławiec, dnia 22.03.2019r.


W Y K A Z
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Bolesławiec usytuowanej w budynku Ośrodka Zdrowia przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego na cele opieki zdrowotnej.


Lokal użytkowy – gabinet stomatologiczny przeznaczony jest do wydzierżawienia na czas nieokreślony na działalność usługową w ramach kontraktu z NFZ, usytuowany w budynku Ośrodka Zdrowia w Bolesławcu przy ulicy Kościuszki 6.


Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy powierzchni lokalu nie może być niższa niż 9,60 zł+ 23% VAT za 1 m2 miesięcznie. W wyniku inflacji może raz w roku nastąpić aktualizacja czynszu. Koszt ogrzewania lokalu wynosi 4.14zł/m2 miesięcznie. Budynek Ośrodka Zdrowia znajduje się na działce nr 397 o pow. 0,44 ha, która zapisana jest w księdze wieczystej KW nr SR1W/00087719/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wieluniu - Wydział Ksiąg Wieczystych.


W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesławiec działka objęta jest symbolem 1.A.22UZ – teren usług zdrowia -Gminny Ośrodek Zdrowia.


Gabinet stomatologiczny (29,12m2) i pomieszczenia przynależne (korytarz, łazienka) znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia zajmują łączną powierzchnię 54,75 m2.


Pomieszczenia wyposażone są w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację, centralne ogrzewanie. Lokal wymaga dostosowania do potrzeb gabinetu stomatologicznego wraz z jego wyposażeniem.


Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bolesławiec na okres 21 dni tj. od dnia 25.03.2019r.  do dnia 15.04.2019r. oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w gablotach ogłoszeniowych sołectwa Bolesławiec, Urzędu Gminy w Bolesławcu oraz ogłoszenie w prasie internetowej i na stronie internetowej gminy: www.bip.boleslawiec.net.pl.


fot. ilustracyjne

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Pożar lasu w miejscowości Leli…

Uwaga! Pył znad Sahary zmierza do Polski

Policjanci zatrzymali poszukiwanego

Podsumowanie działań Bezpieczny weekend …

[FILM] Ktoś chce złożyć Ci życzenia Wiel…

Groźny wypadek z udziałem motocyklisty. …

Rondo Rotmistrza Długaszewskiego zyskało…

[ZDJĘCIA] Za nami 34. Ogólnopolski Wyści…

Pożar szopy w Wieruszowie. Na miejscu dw…

Zapraszamy do udziału w Dyktandzie Powia…

Posiadał amfetaminę – został namierzony …