Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice

Dodane przez Urząd Gminy Łubnice

Łubnice, dnia 06.11.2019 r.

Znak: 6220.1.47.2019


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 10 §1, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w zawiązku z art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice


zawiadamia, że:


zostało wyłożone do publicznego wglądu uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 31.10.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.


Inwestor: Ryszard Duszyński

Pełnomocnik: Łukasz Nowak


Jednocześnie informuję, że uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 31.10.2019 r. zostało przesłane do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.


W terminie 30 dni można zapoznać się z wszystkimi zebranymi dokumentami w Urzędzie Gminy Łubnice z/s 98-432 Łubnice ul. Gen. Sikorskiego 102 pok. 2 w godzinach pracy Urzędu.


Zainteresowani w sprawie w/w inwestycji mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Łubnice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Data publicznego obwieszczenia: 06.11.2019 r.

Zobacz także

[WIDEO] Dendrolog radzi, jak wybierać ch…

Zbliża się zakończenie projektu "An…

Od jutra duże zmiany w ustawie Prawo o r…

[ZDJĘCIA] W Szkole Podstawowej w Pieczys…

IX Impreza Integracyjna „Śpiewać, tańczy…

Święcą przykładem - chcą zostać policjan…

Urząd Gminy Galewice ostrzega mieszkańcó…

Społeczność szkolna ZSP w Wieruszowie tw…

W piątek kolejne bezpłatne konsultacje n…

[ZDJĘCIA] Dzień Pluszowego Misia - uczni…

Nowy samochód dla OSP ,,Podzamcze”

Włamywacze grasują na terenie powiatu wi…

[ZDJĘCIA] Poznaj miasto z wieruszowskim …

Za nami XV Sesja Rady Powiatu Wieruszows…

Skutki palenia papierosów i ich wpływ na…

Ponownie ruszyła "Wymiana Ciepła…

[ZDJĘCIA] Za nami kolejny Turniej Wiedzy…

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego…