Uczniowie "Kopernika" w projekcie Erasmus+

Projekt pt.: EUROHOPE („Nadzieja dla Europy") w ramach Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół złożony przez Liceum Ogólnokształcące w Wieruszowie został pozytywnie zaakceptowany przez Agencję Narodową w Warszawie. W tym wielostronnym przedsięwzięciu weźmie udział młodzież z ,,Kopernika" oraz uczniowie z Francji, Hiszpanii, Włoch i Danii.


Dzięki pozyskanemu grantowi w wysokości 23 740,00 Euro uczniowie wieruszowskiego Liceum będą mogli uczestniczyć w wyjazdach studyjnych do w/w krajów UE.Również wieruszowskie Liceum, jako beneficjent programu, będzie gościło w przyszłym roku uczestników projektu w Wieruszowie.


Głównym tematem projektu są cele zrównoważonego rozwoju. Realizacja tej idei związana jest z globalną ochroną środowiska przyrodniczego,solidarnością w relacjach między różnymi krajami a także z przyszłymi pokoleniami oraz traktowaniem czynników ekonomicznych, politycznych, społecznych i ekologicznych jako zależnych od siebie.


Priorytetem horyzontalnym projektu „EUROHOPE" jest kreowanie europejskiej tożsamości i poczucia jedności wśród mieszkańców zjednoczonej Europy oraz zwiększenie świadomości problemów środowiska w dzisiejszym świecie.Głównym narzędziem pracy będzie język angielski, dzięki czemu podniesie się poziom kompetencji językowych naszych uczniów.

Każdy z krajów biorących udział w projekcie skupia się na dwóch celach. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie będą realizować cel nr 3- DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA oraz cel nr 12 - ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA . Praca projektowa oraz komunikacja pomiędzy uczestnikami będzie realizowana z wykorzystaniem narzędzi na platformie eTwinning, dzięki czemu wspierany będzie rozwój technologii cyfrowych.


W czasie wizyt każda grupa przedstawi efekty swojej pracy oraz podzieli się swoimi spostrzeżeniami. Realizacja projektu będzie trwała dwa lata i rozpocznie się już 1. września 2019 roku.


Projekt jest efektem ustaleń konferencji internetowych prowadzonych od dawna przez opiekunów grup językowych z poszczególnych krajów. Poprzez tę współpracę, uczniowie wieruszowskiego LO, przyczynią się nie tylko do rozwoju wspólnej Europy, ale również będą mieli okazję wypromować swoją małą wieruszowską ojczyznę na arenie międzynarodowej.


Pieniądze, które otrzyma szkoła z przeznaczeniem na wyjazdy zagraniczne młodzieży, rozwój kompetencji językowych (w tym szczególne języka angielskiego) oraz realizację celów związanych ze zdrowiem i jakością życia, to z pewnością świetna inwestycja.


Aleksandra Furman- koordynator i opiekun grupy z LO w Wieruszowie

Zobacz także

[ZDJĘCIA] "Kto nie pamięta historii…

[ZDJĘCIA + WIDEO] Paulina Matysiak podcz…

Uwaga mieszkańcy! W znanych serach wykry…

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice

[ZDJĘCIA] Świetna zabawa na Dożynkach Gm…

Konferencja Pauliny Matysiak i Lewicy w …

„Rodzinnie, Trzeźwo, Bezpiecznie”. Za na…

Zachęcamy do adopcji psiaków ze schronis…

Rutynowa kontrola zakończona zatrzymanie…

Policja Wieruszów: bezpieczna droga do s…

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w…

Wysyp grzybów to sezon częstych zaginięć…

Termomodernizacja budynku Szkoły w Piecz…

Wypadek samochodu ciężarowego w Dzietrzk…

Wieruszowscy policjanci poszukują właści…

Wypadek na S-8. Samochód zjechał z drogi…

Przebudowa ulicy Ignacego Krasickiego i …

Gmina Łubnice: Obwieszczenie o wyłożeniu…